Mechanical Engineering

Als mechanical engineer kunnen we producten, processen en systemen bedenken, ontwerpen, analyseren en verbeteren.
Aan de hand van een product requirement specification (PRS) en een funtional requirement specification (FRS) kan men de eerste concepten gaan engineeren en verder uit gaan werken. Dit kan een conceptuele fase zijn, waar nog veel getest moet worden en/of op basis van bewezen technieken, het door ontwikkelen van diverse bouwgroepen en/of onderdelen in machines en/of installaties.

Mechanical engineering is een zeer gevarieerde en breede discipline, wat veel vraagt op de diverse vlakken in een project. En speelt een belangrijke rol binnen allerlei industriele projecten. De precieze taken als mechanical engineer, hangen ook af van de expertise, specialisatie en de industrie waar de projecten zich afspelen. In algemene zin kunnen taken zijn;

  • Maken en uitwerken van tekeningen, bestekken, offertes, handleidingen en ontwerpen van layouts
  • Maken van schetsen en ontwerpen in AutoCAD en/of 3D
  • Overdragen van ontwerpen en detail tekeningen aan uitvoerende afdelingen, zoals productie en derden
  • Bewaken van de voortgang en kostenbeheersing van projecten
  • Rapporteren over de voortgang van projecten aan leveranciers, klanten en managers
  • Informeren van en overleggen met projectleiders, engineers en andere betrokkenen in een project team
  • Aansturen van technisch tekenaars en eventuele andere betrokkenen
  • Afhandelen van de administratieve kant van projecten