Project Management

ArdNovation houdt zich bezig met:

  • project management
  • project engineering
  • mechanical engineering

Met de ruim opgebouwde ervaring in werktuigbouwkundige projecten in de industrie, in de diverse dienstverlenende fucties, werken we heel graag als project manager voor engineering aan grote complexe projecten voor gerenommeerde bedrijven. Waarbij we een zeer flexibele rol kunnen aannemen, om met alle ander projectleden en de stake holders goed samen te kunnen werken!

Verantwoordelijkheden
Als project manager ben je de kapitein op het schip, die het project team van A naar B laat varen. Hierbij houd hij de kwaliteit, de kosten, de tijd, de organisatie, het resultaat en de communicatie goed in de gaten.   

Om het beheersbaar, uitvoerbaar en voorspelbaar te maken, zal de project manager moeten gaan werken vanuit een duidelijk project structuur en project plan.

De belangrijkste taak vinden we dan ook uit technisch project management oogpunt -scope, tijd, budget-, is het (doen) uitvoeren van de opdracht, die opgedragen is en ondertekend is door de opdrachtgever/stuurgroep (stakeholders).

Onze project manager is dan verantwoordelijk voor het opstellen van dat plan waarin deze aspecten op eenduidige wijze met elkaar in verband worden gebracht. Dat plan is de basis voor alle communicatie rondom het project en dient de specifieke informatiebehoefte te dekken van alle betrokkenen, soms zelfs op detailniveau.