Engineering


Engineering is een discipline, om op een creatieve en innovatieve wijze, technische kennis te gebruiken, om als engineer rapporten, berekeningen en tekeningen te kunnen produceren.”


De dienstverlening van ArdNovation kan bestaan uit het projectmatig uitvoeren van een diversiteit aan werktuigbouwkundige projecten en disciplines, waarbij men als engineer gebruikt maakt van de juiste middelen, om voor de klant tot het beste resultaat te komen.
Projecten kunnen inhouden; het eenvoudig tekenen/construeren, engineeren en uitzoek werkzaamheden als design engineer, maar men kan ook als project engineer en manager, de spil zijn in een groter en veel meer complexer project!

ArdNovation heeft en gaat ook samenwerkingsverbanden aan waar nodig, met meerdere marktpartijen, voor eventuele extra capaciteit of specialistische kennis op bepaalde deelgebieden in projecten, maar is en blijft altijd verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit en het beste resultaat!


"Engineering kan het verschil maken voor de mens, machine en de maatschappij. Door goed te kijken naar de wereld om ons heen, en goed te luisteren naar mensen. Dan kun je met brede technische kennis nieuwe oplossingen verwezenlijken, die het leven nét wat gemakkelijker maken".